Canonical URL là một dạng URL mà các người quản trị website muốn các công cụ tìm kiếm – search engine (Google, Yahoo, Bing…) coi như là URL (địa chỉ) chính thức của 1 webpage, dù trên thực tế URL của webpage đó là một URL hoàn toàn khác.

Canonical URL giúp bạn ngăn việc trùng lặp nội dung
Canonical URL sẽ rất có lợi khi bạn dùng để ngăn chặn trùng lặp nội dung trong website, nhưng nếu bạn dùng sai thẻ Canonical thì cũng sẽ dẫn đến những hậu quả to lớn. Ví dụ: bạn có 2 trang có nội dung khác nhau, bạn đang cần SEO cả 2 trang đó, tuy nhiên nếu Trang A khai báo canonical của trang B. Như vậy theo mình đã đề cập thì trang A sẽ không được Google lập chỉ mục (index) nội dung nữa. Khi đó thì dù bạn có cố gắng đến đâu, cõ máy tìm kiếm cũng không xếp hạng trang A của bạn, chứ đừng nói tới việc SEO. Một số người còn nhầm lẫn rằng, việc sử dụng canonical để nhấn mạnh một trang nội dung mình cần SEO, điều này là hoàn toàn sai. Và vô hình chung sẽ gây hại cho Website của bạn nhiều hơn là bạn được, do đó hãy sử dụng thẻ Canonical URL đúng cách.
Còn trong những trường hợp nào ta nên dùng thẻ Canonical URL thì Brandcom xin được trình bày trong một bài viết khác.

Để sử dụng thẻ Canonical URL trong website:

Cách chung là đặt thẻ <link> như sau vào trong thẻ <head></head> đối với các url bản sao:

<link rel=’canonical’ href=’url gốc’/>

Comments

comments