Kênh khác

Bảng giá quảng cáo trên tàu cao cấp Bắc Nam

Bảng giá quảng cáo trên tàu cao cấp Bắc Nam

Bảng giá quảng cáo trên tàu cao cấp Bắc Nam. Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã đầu tư 83 tỷ đồng để nâng cấp đôi tàu SE3/4, với thiết bị và dịch vụ trên tàu đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao. Cuối tháng 1, đôi tàu "5 sao" bắt đầu hoạt động...