Quảng cáo máy bay

Quảng cáo AirFi trên máy bay Vietnam Airlines

Quảng cáo AirFi trên máy bay Vietnam Airlines

Quảng cáo trên máy bay đã không còn là hình thức quảng cáo xa lạ đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, các hình thức quảng cáo trên máy bay cũng ngày càng trở nên đa dạng và hiệu quả hơn. Một trong những hình thức quảng cáo mới nổi và được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là quảng cáo AirFi trên máy bay Vietnam Airlines.

Quảng cáo tvc màn hình sau ghế máy bay hiệu quả

Quảng cáo tvc màn hình sau ghế máy bay hiệu quả

Quảng cáo tvc màn hình sau ghế máy bay hiệu quả đang là xu hướng của những người làm truyền thông. Quảng cáo TVC trên máy bay đã trở thành một phương tiện truyền thông thật sự đẳng cấp và khác biệt mà các doanh nghiệp hướng đến. Doanh nghiệp có thể tận dụng các màn...

Quảng cáo tạp chí trên máy bay thu hút nhãn hàng

Quảng cáo tạp chí trên máy bay thu hút nhãn hàng

Quảng cáo tạp chí trên máy bay thu hút nhãn hàng. Quảng cáo thông tin qua các ấn phẩm tạp chí trên máy bay là một trong những hình thức khá được ưa chuộng bởi sự hiệu quả mà nó mang lại. Hình thức bắt mắt, chi phí hợp lý và đặc biệt là tiếp cận được nhóm đối tượng độc...