Dự đoán xu hướng SEO 2022 của Google

Dự đoán xu hướng SEO 2022 của Google

Dự đoán xu hướng SEO 2022 của Google là yếu tố quan trọng mà các SEOer cần nắm bắt và tiếp cận những xu hướng mới nhất. Thị trường Digital Marketing, marketing online ngày càng cạnh tranh quyết liệt. Sau một khoảng thời gian (thường là 1 năm) Google sẽ có những thay...
Hiểu đúng về SEO và SEM để tối ưu hóa quảng cáo cho thương hiệu

Hiểu đúng về SEO và SEM để tối ưu hóa quảng cáo cho thương hiệu

Hiểu đúng về SEO và SEM để tối ưu quảng cáo cho thương hiệu, các thuật ngữ như Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) và Tiếp thị Công cụ Tìm kiếm (SEM) đều là những chiến thuật thường được các thương hiệu sử dụng để tăng khả năng hiển thị của trang web và thu hút lưu...