Tiêu chuẩn và công cụ đánh giá website chất lượng, hiệu quả (Phần 2)

Tiêu chuẩn và công cụ đánh giá website chất lượng, hiệu quả (Phần 2)

Một website chất lượng không chỉ là một website có hình thức đẹp, độc đáo mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu mới chỉ xem qua một website mà bạn đã đánh giá được đó là một trang web chất lượng, có giá trị thì điều đó là quá vội vàng và  sai lầm. Bởi website...
Canonical URL là gì?

Canonical URL là gì?

Canonical URL là một dạng URL mà các người quản trị website muốn các công cụ tìm kiếm – search engine (Google, Yahoo, Bing…) coi như là URL (địa chỉ) chính thức của 1 webpage, dù trên thực tế URL của webpage đó là một URL hoàn toàn khác. Canonical URL giúp...