Báo giá quảng cáo trên VOV1

Báo giá quảng cáo trên VOV1

Báo giá quảng cáo trên VOV1. Kênh phát thanh VOV1 là Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp, tên trước đây là Ban Thời sự, tiếp tục thực hiện cung cấp  thông tin NHANH-TIN CẬY-HẤP DẪN nhất về các vấn đề thời sự và chính trị, ngoại giao,  kinh tế, văn học nghệ thuật cho  thính...
Báo giá quảng cáo Loa phát thanh ở các tỉnh Miền núi phía Bắc

Báo giá quảng cáo Loa phát thanh ở các tỉnh Miền núi phía Bắc

Báo giá quảng cáo Loa phát thanh ở các tỉnh Miền núi phía Bắc. Quảng cáo Loa phát thanh ở các tỉnh Miền núi phía Bắc. Bảng giá quảng cáo trên Loa phát thanh, Đài phát thanh ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Báo giá quảng cáo Loa phát thanh ở các tỉnh Miền núi phía Bắc....