Khi lựa chon tên App bạn cần phải hết sức cẩn trọng, vì tên app ngoài việc thể hiện một phần, nội dung, tính chất của app thì nó còn hoạt động như một loại từ khóa (keywords) chính và có một chút lợi thế so với các từ khóa tìm kiếm đặt trong phần keyword (iOS) hay description (Google play).

Tên app là 1 yếu tố rất quan trọng trong ASO

Hiện tại các cửa hàng ứng dụng (store) đều xem tên app là một yếu tố hết sức quan trọng để có thể quyết định đưa một app xuất hiện ở vị trí cao trên cửa hàng ứng dụng.

Khi đặt tên app bạn cần chú ý độ dài hiển thị trên cửa hàng ứng dụng, nếu tên app bạn quá dài thì nó sẽ không hiển thị đầy đủ trên các của hàng ứng dụng, cụ thể thì người dùng chỉ có thể nhìn thấy 32 ký tự đầu tiên của app nếu họ duyệt App Store từ iOS6 trên iPhone.

Comments

comments