Một kế hoạch tiếp thị hàng năm giúp bạn thiết lập hoạt động tiếp thị của mình theo đúng khóa học để biến mục tiêu kinh doanh của công ty bạn thành hiện thực. Hãy nghĩ về nó như một kế hoạch cấp cao hướng dẫn định hướng cho các chiến dịch, mục tiêu và tăng trưởng của nhóm bạn.

Không có ai, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn – và gần như không thể đưa số vào ngân sách bạn sẽ cần để đảm bảo cho các dự án, tuyển dụng và thuê ngoài bạn sẽ gặp trong suốt một năm nếu bạn không có một kế hoạch.

Hãy nhớ rằng có các biến thể cho kế hoạch tiếp thị bạn cần, tùy thuộc vào ngành của bạn và mục tiêu của nhóm tiếp thị của bạn. Để làm cho việc tạo kế hoạch của bạn dễ dàng hơn, chúng tôi đã tập hợp một danh sách những gì cần bao gồm trong kế hoạch của bạn và một vài mẫu kế hoạch khác nhau để bạn có thể dễ dàng điền vào chỗ trống.

Để bắt đầu, hãy đi sâu vào cách tạo một kế hoạch tiếp thị và sau đó xem xét một kế hoạch tiếp thị cấp cao có gì bên trong.

Cách tạo một kế hoạch tiếp thị

1. Tiến hành phân tích tình huống

Trước khi bạn có thể bắt đầu với kế hoạch tiếp thị của mình, bạn phải biết tình hình hiện tại của mình.

Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của bạn là gì? Tiến hành phân tích SWOT cơ bản là bước đầu tiên để tạo ra một kế hoạch tiếp thị.

Ngoài ra, bạn cũng nên có một sự hiểu biết về thị trường hiện tại. Làm thế nào để bạn so sánh với các đối thủ cạnh tranh của bạn? Làm một phân tích đối thủ cạnh tranh sẽ giúp bạn với bước này.

Hãy suy nghĩ về cách các sản phẩm khác tốt hơn của bạn. Thêm vào đó, hãy xem xét các lỗ hổng trong cách tiếp cận của đối thủ cạnh tranh. Họ còn thiếu gì? Bạn có thể cung cấp những gì sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh tranh? Hãy suy nghĩ về những gì làm bạn khác biệt.

Trả lời các câu hỏi như thế này sẽ giúp bạn tìm ra những gì khách hàng của bạn muốn, điều này đưa chúng ta đến bước thứ hai.

2. Xác định đối tượng mục tiêu của bạn

Khi bạn đã hiểu rõ hơn về thị trường và tình hình của công ty bạn, hãy đảm bảo bạn biết đối tượng mục tiêu của mình là ai.

Nếu công ty của bạn đã có người mua , bước này có thể có nghĩa là bạn phải tinh chỉnh các diện hiện tại của mình.

Nếu bạn không có người mua, bạn nên tạo một người. Để làm điều này, bạn có thể phải tiến hành nghiên cứu thị trường.

Tính cách người mua của bạn nên bao gồm thông tin về nhân khẩu học như tuổi, giới tính và thu nhập. Tuy nhiên, nó cũng sẽ bao gồm thông tin tâm lý như điểm đau và mục tiêu. Điều gì thúc đẩy khán giả của bạn? Họ có vấn đề gì mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể khắc phục?

Khi bạn đã viết thông tin này, nó sẽ giúp bạn xác định mục tiêu của mình là gì, điều này đưa chúng ta đến bước thứ ba.

3. Viết mục tiêu THÔNG MINH

Mẹ tôi luôn nói với tôi: “Con không thể đi đâu đó trừ khi con có bản đồ đường đi.” Bây giờ, đối với tôi, một người thách thức về mặt địa lý, đó là lời khuyên theo nghĩa đen.

Tuy nhiên, nó cũng có thể được áp dụng một cách ẩn dụ để tiếp thị. Bạn không thể cải thiện ROI trừ khi bạn biết mục tiêu của mình là gì.

Sau khi bạn tìm ra tình huống hiện tại của mình và biết đối tượng của mình, bạn có thể bắt đầu xác định mục tiêu SMART của mình .

Mục tiêu SMART là cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn. Điều này có nghĩa là tất cả các mục tiêu của bạn phải cụ thể và bao gồm khung thời gian mà bạn muốn hoàn thành nó.

Ví dụ: mục tiêu của bạn có thể là tăng 15% người theo dõi Instagram của bạn trong ba tháng. Tùy thuộc vào mục tiêu tiếp thị tổng thể của bạn, điều này sẽ phù hợp và có thể đạt được. Ngoài ra, mục tiêu này là cụ thể, đo lường được và có thời hạn.

Trước khi bạn bắt đầu bất kỳ chiến thuật nào, bạn nên viết ra mục tiêu của mình. Sau đó, bạn có thể bắt đầu phân tích chiến thuật nào sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Điều đó đưa chúng ta đến bước số bốn.

4. Phân tích chiến thuật của bạn

Tại thời điểm này, bạn đã viết ra các mục tiêu của mình dựa trên đối tượng mục tiêu và tình huống hiện tại của bạn.

Bây giờ, bạn phải tìm ra chiến thuật nào sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Thêm vào đó, các kênh và mục hành động phù hợp để tập trung vào là gì.

Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng 15% số người theo dõi trên Instagram trong ba tháng, thì chiến thuật của bạn có thể bao gồm lưu trữ quà tặng, trả lời mọi bình luận và đăng ba lần trên Instagram mỗi tuần.

Một khi bạn biết mục tiêu của mình, việc động não một số chiến thuật để đạt được những mục tiêu đó sẽ trở nên dễ dàng.

Tuy nhiên, trong khi bạn đang viết chiến thuật của mình, bạn phải ghi nhớ ngân sách của mình, điều này đưa chúng ta đến bước thứ năm.

5. Đặt ngân sách của bạn

Trước khi bạn có thể bắt đầu thực hiện bất kỳ ý tưởng nào của mình mà bạn đã đưa ra trong các bước trên, bạn phải biết ngân sách của mình.

Ví dụ: chiến thuật của bạn có thể bao gồm quảng cáo truyền thông xã hội. Tuy nhiên, nếu bạn không có ngân sách cho việc đó, thì bạn có thể không đạt được mục tiêu của mình.

Trong khi bạn viết ra chiến thuật của mình, hãy chắc chắn lưu ý ngân sách ước tính. Bạn có thể bao gồm thời gian cần thiết để hoàn thành từng chiến thuật bên cạnh các tài sản bạn có thể cần mua, chẳng hạn như không gian quảng cáo.

Bây giờ bạn đã biết cách tạo kế hoạch tiếp thị của mình, hãy đi sâu vào các yếu tố mà kế hoạch tiếp thị cấp cao nên bao gồm.

Yếu tố kế hoạch tiếp thị

Các kế hoạch tiếp thị có thể trở nên khá chi tiết để phản ánh ngành mà bạn tham gia, cho dù bạn đang bán cho người tiêu dùng (B2C) hay các doanh nghiệp khác (B2B) và mức độ hiện diện kỹ thuật số của bạn lớn như thế nào. Tuy nhiên, đây là sáu yếu tố mỗi kế hoạch tiếp thị hiệu quả bao gồm:

1. Tóm tắt kinh doanh

Trong một kế hoạch tiếp thị, Tóm tắt kinh doanh của bạn chính xác như nội dung của nó: tóm tắt về tổ chức. Điều này bao gồm tên công ty, nơi đặt trụ sở chính và tuyên bố sứ mệnh của nó – tất cả đều phù hợp với toàn bộ doanh nghiệp.

Tóm tắt kinh doanh của kế hoạch tiếp thị của bạn cũng bao gồm phân tích SWOT, viết tắt của điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của doanh nghiệp. Hãy kiên nhẫn với phân tích SWOT của doanh nghiệp bạn; bạn sẽ viết phần lớn dựa trên cách bạn điền vào một số yếu tố kế hoạch tiếp thị bên dưới.

2. Sáng kiến ​​kinh doanh

Yếu tố Sáng kiến ​​kinh doanh của một kế hoạch tiếp thị giúp bạn phân khúc các mục tiêu khác nhau của bộ phận của bạn. Hãy cẩn thận không bao gồm các sáng kiến ​​của công ty lớn, mà bạn thường thấy trong một kế hoạch kinh doanh. Phần này trong kế hoạch tiếp thị của bạn nên phác thảo các dự án dành riêng cho tiếp thị. Bạn cũng sẽ mô tả các mục tiêu của các dự án đó và cách các mục tiêu đó sẽ được đo lường.

3. Thị trường mục tiêu

Đây là nơi bạn sẽ tiến hành một số nghiên cứu thị trường cơ bản. Nếu công ty của bạn đã thực hiện một nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, phần này trong kế hoạch tiếp thị của bạn có thể dễ dàng kết hợp hơn.

Cuối cùng, yếu tố này trong kế hoạch tiếp thị của bạn sẽ giúp bạn mô tả ngành mà bạn đang bán, phân tích về đối thủ cạnh tranh và tính cách người mua của bạn. Một người mua là một mô tả nửa hư cấu về khách hàng lý tưởng của bạn, tập trung vào các đặc điểm như tuổi tác, vị trí, chức danh công việc và các thách thức cá nhân.

4. Chiến lược thị trường

Chiến lược thị trường của bạn sử dụng thông tin có trong phần Thị trường mục tiêu của bạn để mô tả cách công ty của bạn nên tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp của bạn sẽ cung cấp cho người mua của bạn những gì mà đối thủ của bạn chưa cung cấp cho họ?

Trong một kế hoạch tiếp thị đầy đủ, phần này có thể chứa “bảy Ps tiếp thị”. Những Ps này là sản phẩm, giá cả, địa điểm, khuyến mãi, con người, quy trình và bằng chứng vật lý. (Bạn sẽ tìm hiểu thêm về bảy thành phần phụ này trong mẫu kế hoạch tiếp thị miễn phí của chúng tôi, bạn có thể tải xuống bên dưới.)

5. Ngân sách

Đừng nhầm yếu tố Ngân sách trong kế hoạch tiếp thị của bạn với giá sản phẩm hoặc tài chính của công ty khác. Ngân sách của bạn mô tả số tiền mà doanh nghiệp đã phân bổ cho nhóm tiếp thị để theo đuổi các sáng kiến ​​và mục tiêu được nêu trong các yếu tố trên.

Tùy thuộc vào số lượng chi phí cá nhân bạn có, bạn nên xem xét phân loại ngân sách này bằng cách cụ thể bạn sẽ chi tiêu ngân sách của mình vào đâu. Ví dụ chi phí tiếp thị bao gồm đại lý tiếp thị, phần mềm tiếp thị, chương trình khuyến mãi có trả tiền và sự kiện (những người bạn sẽ tổ chức và / hoặc tham dự).

6. Kênh tiếp thị

Cuối cùng, kế hoạch tiếp thị của bạn sẽ bao gồm một danh sách các kênh tiếp thị của bạn. Mặc dù công ty của bạn có thể tự quảng cáo sản phẩm bằng cách sử dụng không gian quảng cáo nhất định, các kênh tiếp thị của bạn là nơi bạn sẽ xuất bản nội dung giáo dục người mua của bạn, tạo khách hàng tiềm năng và truyền bá nhận thức về thương hiệu của bạn.

Nếu bạn xuất bản (hoặc có ý định xuất bản) trên phương tiện truyền thông xã hội, đây là nơi để nói về nó. Sử dụng phần Kênh tiếp thị trong kế hoạch tiếp thị của bạn để đưa ra mạng xã hội nào bạn muốn khởi chạy trang kinh doanh trên, bạn sẽ sử dụng mạng xã hội này để làm gì và bạn sẽ đánh giá mức độ thành công của bạn trên mạng này. Một phần của mục đích này là để chứng minh cho cấp trên của bạn, cả bên trong Marketing bên ngoài, rằng các kênh này sẽ phục vụ để phát triển doanh nghiệp.

Brandcom / Theo hubspot

Để được tư vấn, hỗ trợ, báo giá quảng cáo truyền thông thương hiệu, liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM
🏤 VPGD: Tầng 31, tòa nhà FLC COMPLEX, số 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
📞 Phone: 093.606.2626
☎️ Tel: 024.6686.5895
📩E-Mail: info@brandcom.vn

🏢Văn Phòng HCM: Tầng 12 Tòa Nhà ACB Tower, Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP HCM
☎️Hotline: 0356.333.555
📩E-Mail: vphcm@brandcom.vn

Comments

comments