MẪU GIỌNG MC MIỀN BẮC

DV Lan Phương + Chồng Tây

MC Miền Bắc

Quang Thắng - Vân Dung PSA

MC Miền Bắc

MẪU GIỌNG MC MIỀN NAM