Hình thức quảng cáo trên xe Taxi không còn quá mới lạ đối với nhiều doanh nghiệp, do hiệu quả mà nó mang lại là rất lớn. Quảng cáo trên cửa xe Taxi là một hình thức quảng cáo đang được khá nhiều doanh nghiệp sử dụng hiện nay. Với việc đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày...