Khách hàng & Đối tác:

Ngày khởi tạo: 20/05/2016

Công việc: Quảng cáo Báo, Tạp chí…

Link web: http://www.jvi.com.vn/

Giới thiệu JVI:

Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) hoạt động trong lĩnh vực thương mại Quốc tế, tư vấn đầu tư, dịch vụ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Với lợi thế có các cổ đông sáng lập là doanh nhân Việt kiều đã và đang kinh doanh nhiều năm tại Nhật Bản đồng thời là những thành viên chủ chốt của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA – www.vjba.jp – một tổ chức của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, có nhiều hoạt động và đóng góp tích cực cho sự phát triển về nhiều mặt trong mối quan hệ kinh tế xã hội giữa hai nước), JVI nắm bắt tốt những cơ hội kinh doanh, tận dụng các nguồn lực, uy tín và các quan hệ với các tổ chức Chính phủ, các đơn vị, cá nhân uy tín của hai nước để xây dựng và phát triển các dự án giữa Việt Nam và Nhật Bản. Giữ vai trò là người dẫn đường trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, JVI đang xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp, đẩy mạnh giao lưu thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Comments

comments